Certificaat Verantwoordelijk Vissen (CVV)

Wat is het certificaat verantwoordelijk vissen?

Het certificaat verantwoordelijk vissen komt voort uit het Responsible Fishing Scheme, welke is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Eigenaren die het Certificaat Verantwoordelijk Vissen voeren, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en brengen een verantwoordelijk visproduct aan de wal. Afnemers van vis van een vaartuig dat is gecertificeerd met het Certificaat Verantwoordelijk Vissen kunnen er van  op aan dat de vis van deze vissersvaartuigen op een verantwoorde wijze is gevangen, verwerkt en opgeslagen.

Als certificaathouder kunt u aan uw afnemers aantonen dat u zich houdt aan de  (wettelijke) afspraken voor een verantwoordelijke visserij. U kunt aantonen dat:
- De visvangst en werkzaamheden aan boord van uw vaartuig worden uitgevoerd via de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en dat invulling wordt gegeven aan goed praktijkgedrag
- Het biedt afnemers de garantie dat uw vis op een verantwoordelijke wijze is gevangen
- Het biedt u de mogelijkheid om zich te onderscheiden in de markt.

De certificering geldt voor de volgende (wettelijke) aspecten aan boord van uw vaartuig:
- visvangst, opslag en verwerking van de vangst
- Bemanningseisen
- Milieumaatregelen
- Hygiëne, voedselveiligheid, etc. door het bijhouden van logboekgegevens en registraties

Deze certificering is geen MSC certificering en komt hiervoor ook niet in de plaats. MSC is een ketencertificering en let onder andere op de toegepaste vangstmethoden en de ecologische toestand van het bestand waarop gevist wordt. Het betreft hier een zgn. ‘business-to-consumer  label’. De Certificering Verantwoordelijk Vissen gaat uit van de gang van zaken op het vaartuig en is uitsluitend bestemd voor uw afnemers; het betreft hier een  ‘business-to-business label’.  De certificeringen kunnen elkaar wel versterken.

Werkwijze

Nadat u zich formeel heeft aangemeld voor certificering, zal bij u aan boord een pre-audit  (vooronderzoek) worden uitgevoerd. Is dit onderzoek positief dan meldt de CVO u aan bij de externe certificeerder (Intertek Fisheries Certification (voorheen Moody) voor de eindcontrole (audit). Is deze resultaat van deze controle ook positief, dan  ontvangt binnen 14 dagen het Certificaat Verantwoordelijk Vissen, een herkenbare vlag die u op uw schip kunt voeren. Daarnaast ontvangt u visbriefjes die u kunt gebruiken op uw vis.

Gecertificeerde vaartuigen

Binnenkort zal hier een lijst worden gepubliceerd met de gecertificeerde schepen. Voor nu kunt u deze nog terug vinden op de website van het Productschap Vis.

Aanmelden voor certificaat:

Binnenkort kunt u hier lezen hoe u zich aan kunt melden voor dit certificaat.

Downloads

Binnenkort vindt u ook de downloads voor het CVV terug op deze website.

Veel gestelde vragen over het CVV

Binnenkort vindt u hier een aantal veel gestelde vragen over het CVV