MSC documenten staand want

-       Certificeringsrapport. In het certificeringsrapport wordt een beschrijving van de visserij gegeven en een   overzicht van de scores die de visserij heeft behaald tijdens het beoordelingsproces.

-       MSC Certificaat. Het officiële MSC certificaat zoals uitgegeven in 2009

-       Overzicht MSC scores staand want visserij vanaf 2009

-       Surveillance report 1(december 2010): het eerste audit rapport waarbij is gekeken hoe de visserij heeft gewerkt aan de verbeterpunten in jaar 1

-       Surveillance report 2 (december 2011): het tweede audit rapport waarbij is gekeken hoe de visserij heeft gewerkt aan de verbeterpunten in jaar 2

-       Surveillance report 3 (december 2012): het derde audit rapport waarbij is gekeken hoe de visserij heeft gewerkt aan de verbeterpunten in jaar 3

-       Management plan voor staand want visserij