Informatie puls

Websites met algemene en onderzoeksinformatie over de pulsvisserij
-  www.pulsefishing.eu: dient als onafhankelijk informatie-platform over de pulsvisserij. De website beschikt over rapporten, wetenschappelijke publicaties en presentaties vanuit diverse hoeken (LEI, IMARES, ILVO, etc.) onder het kopje ‘research
-  Wikipedia pagina over de pulsvisserij

Visserijverspreiding in de pulsvisserij:
De CVO laat jaarlijks de visserijverspreiding van de pulsvloot plotten door IMARES. Onderstaande pdf geeft inzicht in de visserijverspreiding van de Nederlandse pulskotters (zowel eurokotters als grote kotters) in 2014. De kaart is gebaseerd op VMS gegevens en gefilterd zodat alleen visserijactiviteiten weergegeven worden. Effort is weergegeven in zeedagen per 1/16 van een ICES kwadrant. De kaart laat zowel de verdeling van de gebruikte zeedagen zien als de VMS pings waarop de kaart gebaseerd is. Let op: de kaart laat de verdeling van de zeedagen over de ICES kwadranten zien, dit is iets anders dan bevist oppervlak. De VMS pings geven wel wat meer informatie over de verspreiding van de visserijactiviteit binnen zo’n ICES kwadrant.

-  visserijverspreiding van de pulsvisserij in 2014 (IMARES)

Aanlandingen in de pulsvisserij:
-  aanlandingen van Nederlandse pulsvissers in 2014
-  aanlandingen van Nederlandse pulsvissers in 2013

Beschrijving pulsvistuig:
- beschrijving pulsvistuig (Nederlands)