Bestuur en medewerkers

Bestuur

Het bestuur van CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, de producentenorganisaties (PO’s). Dhr. Ing. J. K. Nooitgedagt, voorzitter
Dhr. A. de Boer, secretaris en penningmeester
Dhr. M. Drijver, lid
Dhr. G.J. Wiegman, lid
Dhr. M. Bakker, lid
Dhr. M. Van der Ploeg

Dossierhouders

Paulien Prent
Projectcoördinator MSC garnalen
Projectcoördinator MSC twinrig, outrig en flyshoot
pmprent@vissersbond.nl
+316-12863314

Jurgen Batsleer
Projectcoördinator MSC Puls
jbatsleer@visned.nl
+316-12893684

Secretariaat

Het secretariaat van de CVO is gevestigd in Emmeloord. Ambtelijk secretaris is Derk Jan Berends.
Adres: Ecopark 42, 8305 BK Emmeloord
E-mail: secretariaat@cvo-visserij.nl
Telefoon: 0527-698151