Bestuur en dossierhouders

Bestuur

Het bestuur van CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, de producentenorganisaties (PO’s).
Dhr. C. Van Beveren, voorzitter
Dhr. A. De Boer, secretaris en penningmeester
Dhr. Ing. J.K. Nooitgedagt, vice-voorzitter
Dhr. M. Drijver, lid
Dhr. G.J. Wiegman, lid
Dhr. P. Bakker, lid
Dhr. M. Van der Ploeg, lid

Dossierhouders

Paulien Prent
Projectcoördinator MSC garnalen
Projectcoördinator MSC twinrig, outrig en flyshoot
pmprent@vissersbond.nl
+316-12863314

Jurgen Batsleer
Projectcoördinator MSC Puls
jbatsleer@visned.nl
+316-12893684

Secretariaat

Het secretariaat van de CVO is gevestigd in Emmeloord. Ambtelijk secretaris is Derk Jan Berends.
Bezoek adres: Ecopark 42, 8305 BK Emmeloord
Post adres: Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
E-mail: secretariaat@cvo-visserij.nl
Telefoon: 0527-698151