Welkom bij

CVO visserij

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.

Over ons

Wie zijn we?

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. Bij de CVO zijn de volgende producentenorganisaties (PO’s) aangesloten:

De CVO is opdrachtgever voor certificering van visserijproducten die door bij de bovenstaande PO’s aangesloten vissers worden aangeleverd. Het gaat om platvissoorten als tong en schol en schaaldieren als Noorse kreeft en Hollandse garnalen. De achterban van de CVO bestaat uit de kotters die lid zijn bij de PO’s welke aangesloten zijn bij de CVO. De leden van de CVO dekken een groot deel van de Nederlandse kotters die actief zijn op de Noordzee.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

De CVO streeft naar een duurzame beroepsvisserij door:

1) Zich in te zetten voor het certificeren van visserijproducten met internationaal erkende duurzaamheidslabels, zoals de Marine Stewardship Council (MSC).
2) Actief te zijn in de afzetbevordering van gecertificeerde vis van de leden van de bij de CVO aangesloten PO’s.