Gecertificeerde vis

MSC garnalen

Alle informatie over het MSC traject voor garnalen kunt u vinden op de website van garnalenvisserij.

MSC Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters (JDF)

De Joint Demersal Fisheries (JDF), een samenwerking van een groot aantal vissers in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat, voldoet aan de strenge eisen van de Marine Stewardship Council voor duurzame visserij.

Vissersorganisaties uit Nederland, Denemarken, Duitsland, en Zweden hebben de collectieve certificering in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat succesvol doorlopen. Na een beoordelingsproces van ruim twee jaar is de demersale visserij sinds 31 oktober 2019 gecertificeerd. Het certificaat is geldig gedurende een periode van 5 jaar. De MSC-certificering dekt een zeegebied ongeveer zo groot als de oppervlakte van de vier landen tezamen.

In de collectieve beoordeling werd een breed scala aan bestanden, soorten en vistuigtypes tezamen beoordeeld aan de hand van de MSC-visserijstandaard. Op deze manier zijn tien individuele MSC-certificaten samengevoegd. Deze ene collectieve certificering omvat 17 afzonderlijke bestanden van 12 soorten, 10 vistuigtypes, 3 vangstgebieden en ruim 800 schepen en was daarmee het meest complexe MSC-assessment wereldwijd. Het certificereringsrapport telt bijna 1500 pagina’s.

Het beoordelingsproces, dat meer dan twee jaar duurde en werd uitgevoerd door de onafhankelijke auditor Control Union Pesca, omvatte evaluaties door onafhankelijke wetenschappers, uitgebreide inspraak van belanghebbenden en grondige analyses van de bestandsevaluaties, de effecten op andere soorten, habitats en het ecosysteem, alsook de doeltreffendheid van de regelgeving en het visserijbeheer.

Het certificaat zelf kunt u onderaan deze pagina vinden of op de MSC-pagina van MSC JDF.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Dekking

Het certificaat omvat de hercertificering van de voormalige CVO “North Sea plaice & sole” certificering, ook wel bekend als twinrig-outrig-flyshoot. Daarnaast is een aantal nieuwe vlootsegmenten, doelsoorten, en een gebied toegevoegd. De vinkjes in Tabel 1 en Tabel 2 hieronder geven aan welke soorten en vismethoden in welk gebied gecertificeerd zijn. Alle combinaties van tuig x soort x gebied die uit de twee tabellen volgen zijn toegestaan, mits niet geschorst. Elke andere combinatie valt niet onder de certificering.

Kabeljauw en leng zijn wel gecertificeerd, maar geschorst vanwege tegenvallende toestandsbeoordelingen. Wanneer de bestanden verbeteren, zoals eerder bij wijting het geval was, kunnen deze soorten weer worden opengesteld. Ook zijn de TR2-visserijen geschorst vanwege de situatie rondom kabeljauw.

Tabel 1
Tabel 2

Kabeljauw, leng, tong, pandalus en lom zijn wel gecertificeerd, maar geschorst vanwege tegenvallende toestandsbeoordelingen. Wanneer de bestanden verbeteren, zoals eerder bij wijting het geval was, kunnen deze soorten weer worden opengesteld. 

Ook zijn de TR2-visserijen geschorst vanwege de situatie rondom kabeljauw en zijn de BT2- en TR1-visserijen geschorst vanwege de onbekende impact op rode poon. De CVO heeft opdracht gegeven aan Wageningen Marine Research om in een deskstudie de impact van de BT2- en TR1-visserij op rode poon te bepalen. Met deze informatie zou de schorsing van deze visserijen weer kunnen worden opgeheven.

Deelname

U als visser/schipper/eigenaar kunt onder het MSC-certificaat van de CVO vissen, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via een set deelnamedocumenten, op te vragen bij de eigen PO. Bekijk de actuele lijst van deelnemers via onderstaande button.

Financiering certificaat: eenmalige startbijdrage, jaarbijdrage en heffing op MSC-schol

De eenmalige startbijdrage per deelnemer staat op €500,- excl BTW voor alle schepen behalve de staandwantschepen, waarvoor de startbijdrage op €50,- excl BTW staat. Deze bijdrage wordt slechts éénmaal betaald per deelnemer. Bestaande deelnemers aan het voorgaande certificaat (“CVO North Sea Plaice & Sole”, beter bekend als twinrig/outrig/flyshoot) hoeven deze bijdrage niet nogmaals te betalen.

Het basisjaarbedrag per deelnemer staat op €250,- excl BTW voor alle schepen behalve de staandwantschepen, waarvoor het basisbedrag staat op €50,- excl BTW. Dit bedrag wordt naar rato betaald wanneer een deelnemer op een later moment instapt.

Bij verkoop van MSC-schol wordt er door de afslag een heffing van €0,01 per kg MSC-schol ingehouden bij de aanvoerder. Daarnaast houdt de afslag ook €0,01 heffing per kg MSC-schol in bij de koper. De afslag draagt beide heffingen vervolgens over aan de CVO.

De overige gecertificeerde soorten kunnen zonder heffing met MSC-label verkocht worden.

Deelnemers aan het MSC-certificaat kunnen zelf ook afspraken maken met handelaren voor rechtstreekse levering van MSC-vis. Indien de heffing van € 0,01 per kg verkochte MSC-schol daardoor niet wordt ingehouden op de afslag, is het verplicht om na afloop van een certificeringsjaar (1 nov t/m 31 okt) de hoeveelheid verkochte MSC-schol door te geven aan de CVO, zodat een aparte factuur kan worden verstuurd voor uw bijdrage.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Communicatie met visafslag

Het is uw verantwoordelijkheid om te communiceren naar de afslag dat u MSC-vis aanlandt en om welke vis dit gaat:

Klanten van E-Catch, berichtgeving aan Visveiling Urk:

Hiervoor is een @m-catch.org account nodig. Wanneer u dit nog niet heeft overgezet gekregen, neem dan contact op met support@e-catch.org / tel 085 777 4445;

Overige logboeken en afslagen:

U kunt melden dat uw vis onder MSC valt via het elektronisch logboek of via andere kanalen. U kunt dit onderling afstemmen met uw visafslag.

Als u als deelnemer (een deel van) uw aanvoer verkoopt onder het MSC-certificaat, zal de visafslag zich er vervolgens van verzekeren dat de door u aangeboden MSC-vis ook als zodanig mag worden verkocht. De afslag controleert of:

Onderzoek en gegevens ten behoeve van behoud MSC-certificaat

Als onderdeel van het MSC-certificaat heeft de CVO een aantal verbeterpunten meegekregen. De voortgang op deze verbeterpunten wordt jaarlijks bekeken door de certificerende instantie en een gebrek aan voortgang kan leiden tot schorsing van het certificaat. De CVO kan contact opnemen met diverse schepen voor medewerking aan het voldoen aan deze verbeterpunten. De deelnemers zijn verplicht aan het verzoek van de CVO te voldoen.

De CVO is verplicht jaarlijks een overzicht te presenteren van de aanlandingen van de MSC-deelnemers aan de certificerende instantie. Uw PO houdt een overzicht bij van uw aanlandingen die onder het certificaat vallen. Het kan nodig zijn automatisch een afschrift van uw LAN-berichten aan de PO te laten versturen. U wordt verzocht met uw PO af te stemmen wat hiervoor nodig is.

Overtredingen

Het is uw verantwoordelijkheid alleen vis als MSC-vis aan te bieden aan de afslag als deze onder de juiste voorwaarden is gevangen. Indien u vis als MSC-vis aanlandt welke niet volgens de geldende voorwaarden is gevangen, dan bent u in overtreding op het CVO MSC Management Plan. Deze en overige overtredingen op het CVO MSC Management Plan worden als volgt behandeld (zie hiervoor ook het CVO MSC Management Plan):

Chain of Custody

De door u gevangen MSC-vis kan alleen het MSC-keurmerk blijven dragen indien het wordt behandeld door ‘Chain of Custody’-gecertificeerde instanties. Vis moet bij een CoC-gecertificeerde visafslag worden afgezet of met een gecertificeerd transport naar zo’n afslag gebracht worden. In Nederland zijn in ieder geval de volgende (vis)afslagen gecertificeerd: Scheveningen, IJmuiden, Urk, Stellendam, Vlissingen, Colijnsplaat, Den Oever, Lauwersoog en Harlingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CVO (t.a.v. Amerik Schuitemaker) via 0527 698 151 of secretariaat@cvo-visserij.nl

Links