Netinnovatie

Beschrijving project

Hoe kunnen we de netten in de demersale visserij zo verbeteren, dat er minder discards worden gevangen? Anders gezegd: hoe kunnen we selectiever vissen?

De ervaringen vanuit verschillende praktijktesten laten zien dat we stapsgewijs kleine verbeteringen realiseren op het gebied van selectiviteit. De investeringen zijn echter zeer hoog. Ook blijkt dat tussen de tong-, schol- en overige demersale visserijen enorme verschillen zitten. Voor de gerichte tongvisserij met 80 mm, waarvoor de aanlandplicht op 1 januari 2016 ingaat, moeten we op korte termijn een oplossing vinden voor de bijvangst van ondermaatse schar en schol. Inmiddels is gebleken dat de allesomvattende oplossing voorlopig niet uit het project netinnovatie zal komen. In 2015 voeren we daarom opnieuw meerdere praktijktesten uit. Deze gaan deel uitmaken van het verzoek om gedeeltelijke uitzondering op de aanlandplicht op basis van de minimis-bepalingen. De verwachting is dat de oplossing voor de gerichte scholvisserij, waarvoor de aanlandplicht ook op 1 januari 2016 ingaat, wél binnen afzienbare termijn uit het project netinnovatie zal komen. Gezien de omvang van de financiële middelen, alsmede vanwege het moment van invoeren (1 januari 2019), hebben we ervoor gekozen om voor schar nu nog geen gericht en grootscheeps onderzoek te doen. Voor langoustines loopt een apart project.

Voorlopige resultaten zijn gepresenteerd op 5 september 2015 in Ridderkerk:
– powerpoint presentatie van IMARES

Looptijd project:
1 april 2014 – 31 december 2015
Vervolgproject: ‘Netinnovatie Kottervisserij deel 2’ , uitgevoerd door de Nederlandse Vissersbond.

Hoofdaanvrager:
CVO

Projectpartners:
De deelnemende kotters die op zee testen uitvoeren zijn: UK 45, TX 68, TX 36, ARM 22, WR 244, OD 6 en de GY 57. Het project wordt (wetenschappelijk) begeleid door IMARES. Verder is er een belangrijke rol weggelegd voor netspecialisten van de verschillende visserij coöperaties in Nederland

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Eindrapporten:

In 2015 verschenen de eindrapporten:


Financiering:

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF).

Contact:
Nederlandse Vissersbond (secretariaat@vissersbond.nl)

Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij