Verbeteren verwerkingslijn

Beschrijving project

Welke aanpassingen aan de verwerkingslijn aan boord kunnen leiden tot een grotere overlevingskans voor de bijvangst?

Nadat de uitgangswaarden voor overleving zijn vastgesteld in het project ‘Aantonen overleving’, testen we verschillende aanpassingen in de verwerkingslijn op potentiële verhoging van de kans op overleving van discards. De eerste resultaten laten zien dat de mogelijkheden om de overleving door middel van aanpassingen aan de verwerkingslijn te vergroten, het meest ruim zijn voor schol. De ambitie van de sector is om uiteindelijk te komen tot een overleving van 50 procent. Als we kunnen onderbouwen dat de aanpassingen de overlevingskansen verbeteren, dan worden ze op termijn stapsgewijs ingevoerd. Uiteindelijk kan het gevolg zijn dat bepaalde vissoorten of visserijen niet onder de aanlandplicht (gaan) vallen.

Looptijd project:
1 april 2014 – 31 december 2015

Hoofdaanvrager:
CVO

Projectpartners:
De deelnemende kotters die op zee testen uitvoeren zijn: GO23, GO31 en de GY 57. Het project wordt (wetenschappelijk) begeleid door IMARES. Van Wijk, Maaskant en de VCU zijn betrokken bij het aanpassen en ontwikkelen van de verwerkingslijn aan boord van de verschillende schepen.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Eindrapport:

In 2015 verscheen het eindrapport ‘Verbeteren verwerkingslijn’ & het onderzoeksrapport van IMARES.

Financiering:
Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF).

Contact:
Richard Martens (rmartens@me.com)
VisNed (info@visned.nl)

Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij