Aantonen overleving

Beschrijving project

Is het via wetenschappelijk onderzoek mogelijk om aan te tonen dat de overlevingskansen van tong, schol en schar reeds aanzienlijk zijn of nog sterk verbeterd kunnen worden?

In dit project richten we ons op het inzichtelijk maken van de overleving van discards in de Nederlandse demersale visserij. Hierbij maken we gebruik van speciaal ontwikkelde overlevingsbakken waarin onder andere tong, schol en schar na de vangst op sterfte worden gemonitord, eerst aan boord, later in het laboratorium. De eerste resultaten laten zien dat van de schol-, tong- en schardiscards respectievelijk 18, 35 en 15 procent overleeft en dat het percentage overleving afhankelijk is van een flink aantal factoren. Behalve aan de overlevingsbakken werken we aan het ontwikkelen van de zogeheten reflexmethode. Daarbij wordt geprobeerd om de aan- en/of afwezigheid van reflexen te linken aan overleving. De reflexmethode moet het op termijn mogelijk maken om tegen lage kosten voor verschillende soorten visserijen de overleving van discards wetenschappelijk vast te stellen.

Looptijd project:
1 april 2014 – 31 december 2015
Vervolgproject wordt uitgevoerd door VisNed.

Hoofdaanvrager:
CVO

Projectpartners:
De deelnemende kotters die op zee testen uitvoeren zijn: GO23, GO31 en de GY 57. Het project wordt (wetenschappelijk) begeleid door IMARES.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Eindraporten:

In 2015 verscheen het eindrapport ‘Aantonen overleving’.
Het wetenschappelijk onderzoek van IMARES is afgerond middels de rapportage ‘Overleving van discard platvis’.

Financiering:
Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF).

Contact:
Nederlandse Vissersbond (secretariaat@vissersbond.nl)
Richard Martens (rmartens@me.com)

Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij