Best Practices

Beschrijving project

Aan de hand van data uit de hiervoor genoemde projecten wordt een brede economische studie opzet. Dit deel van het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre innovaties met betrekking tot de aanlandplicht naleefbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De definitieve resultaten van dit onderzoek worden eind 2015 verwacht.

Looptijd project:
1 april 2014 – 31 december 2015
Vervolgproject: ‘Best Practices II’ , uitgevoerd door VisNed.

Hoofdaanvrager:
CVO

Projectpartners:
Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en Flynth Adviseurs en Accountants voeren een sociaal economische haalbaarheidsstudie uit ten aanzien van de haalbaarheid van de implementatie van de aanlandplicht.

foto-visnetten
foto-op-een-boot

Eindrapporten:

In 2015 verschenen deze eindrapporten.

 

Financiering:
Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds (EVF).

Contact:
VisNed (info@visned.nl)

Europees Visserijfonds:
Investering in duurzame visserij